Üyelik Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması

Opencart Modül üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doğru bilgilerle doldurmanız ve Opencart Modül üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı, bu sitemizi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Opencart Modül sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı

Opencart Modül sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında Opencart Modül'den alışveriş yapma imkanına sahip olurlar.

3. Opencart Modül Üyelik Sistemi

Opencart üyesi kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı(e-posta) ve şifreye sahip olur.

Kullanıcı adı üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilmemektedir.

Şifre sadece kullanıcı tarafından belirlenir ve bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır.

4. Üyelerin Yükümlülükleri

Üye Opencart Modül servislerinden yararlandığı sırada;

 • Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 • Opencart Modül tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Opencart Modül'e ait olduğunu,
 • Opencart Modül servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Opencart Modül ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Opencart Modül'ün bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 
 • Opencart Modül tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Opencart Modül'ün sorumlu olmayacağını, 
 • Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Opencart Modül'ün sorumlu olmayacağını,
 • Opencart Modül'de sunulan hizmetlere Opencart Modül tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Opencart Modül'ün uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
 • Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Opencart Modül'ün sorumlu olmayacağını,
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 • Kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, 
 • Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 • Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
 • Opencart Modül servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Opencart Modül'den tazminat talep etmemeyi,
 • Opencart Modül'den izin almadan Opencart Modül servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
 • Opencart Modül'ün, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Opencart Modül'ün gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 • Opencart Modül'ün, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
 • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, 
 • Üye kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını
 • Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
 • Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Opencart Modül adına ürünü kendisine teslim eden kişinin ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını


Bunları kabul etmiş sayılır.